Wijzigingen ERD WGA per 1-1-2017

Vanaf 1 januari 2017 verandert het eigen risico dragen voor de WGA. De overheid wil hiermee de concurrentieverhoudingen tussen de private en de publieke verzekeringsmarkt verbeteren.

De veranderingen voor werkgevers die het eigen risico dragen voor de WGA of overwegen om eigenrisicodrager te worden zijn:

Geen inlooprisico meer
Wilt u eigenrisicodrager worden? Dan heeft u als werkgever geen inlooprisico. Dat wil zeggen dat de kosten van de bestaande uitkeringen achterblijven bij het UWV. Ook de kosten van de werknemers die op het moment van de overstap ziek zijn, en na 2 jaar een uitkering krijgen. Het UWV is dan ook verantwoordelijk voor de re-integratie.

Werkgevers die terugkeren naar UWV betalen een premie gebaseerd op hun historische WGA-lasten.
“Schoon” terugkeren naar het UWV en dan de minimumpremie betalen, kan niet meer. De premie bij het UWV wordt voortaan berekend op basis van de historische WGA-lasten. Dat zijn de WGA uitkeringen die zijn ontstaan tijdens het eigenrisicodragerschap, en de WGA uitkeringen uit de periode waarin de werkgever publiek verzekerd was.

Nieuwe garantieverklaring nodig
Werkgevers dragen vanaf 1 januari 2017 het eigen risico voor de totale WGA-lasten (vast en flex samen). Hiervoor moet opnieuw een garantieverklaring worden ingediend bij de Belastingdienst. Doet u dat niet, dan keert u automatisch terug naar het UWV.
(bron: UWV)

Lees meer in onzeNieuwsbrief WGA ERD 2017of neem contact met ons op.

Leave a Reply