Bereken uw inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid

DSC08546-bHet kan iedereen gebeuren, arbeidsongeschikt raken. Veel mensen staan echter niet stil bij de inkomensgevolgen van langdurige arbeidsongeschiktheid.

Via de onderstaande links kunt u met de zogeheten WIA-calculator van De Goudse Verzekeringen, zelf eenvoudig uitrekenen op welke uitkering u vanuit de overheid recht heeft. Daarnaast kunt u zien welke aanvullingen hierop mogelijk zijn met een verzekeringsoplossing.

Bent u werkgever? Klik hier voor de WIA-calculator voor werkgevers.
Bent u werknemer? Klik hier voor de WIA-calculator voor werknemers.

Uitleg verzekeringsoplossingen
1% tot 35% arbeidsongeschikt:
De WIA-aanvullingsverzekering onder 35% biedt een uitkering aan werknemers die geen WIA-uitkering ontvangen omdat ze minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn. De verzekering biedt twee, drie of vijf jaar lang een uitkering van 20% van het laatstverdiende (gemaximeerde)* loon.

35% tot 80% arbeidsongeschikt:
De WGA-gatverzekering Plus geeft de zekerheid van een inkomen van 70% van het laatstverdiende (gemaximeerde)* loon. Al bij benutting van 25% van de restverdiencapaciteit komt daar nog een jaarlijkse bonus bij van 10% van het nieuwe loon.

35% t/m 100% arbeidsongeschikt en inkomen boven de WIA-loongrens:
De WIA-aanvullingsverzekering boven de WIA-loongrens biedt een uitkering die afhangt van het percentage arbeidsongeschiktheid en de dekking die u kiest. Hierdoor kan de uitkering uiteenlopen van 28% t/m 80% van het salarisdeel boven de WIA-loongrens*.

*Het maximale loon waarop het UWV de IVA- en de WGA-uitkeringen baseert, wordt vastgesteld door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Deze WIA-loongrens is in januari 2014: € 51.414,-.

Advies
Zonder aanvullende verzekering is de kans op een forse inkomensterugval groot. Wij adviseren u daarom na te gaan welke voorzieningen u zelf heeft getroffen en welke voorzieningen er via de werkgever zijn getroffen. Heeft u of uw werkgever hierover vragen, neemt u dan contact met ons op. Wij kennen de markt en kunnen u of uw werkgever adviseren over de best passende oplossing.

Informatie vanuit het verbond van verzekeraars
Volledigheidshalve vindt u onderstaande zogeheten productwijzers die zijn opgesteld door het Verbond van Verzekeraars.

Productwijzer collectieve verzekering vaste WIA aanvulling

Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering

Productwijzer collectieve WGA-hiaatverzekering uitgebreid

Productwijzer collectieve WGA-excedentverzekering werknemers

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op.