UWV publiceert Whk premies 2015

UWV

Het UWV heeft vandaag de premies WGA en ZW voor 2015 bekendgemaakt. Een aantal aandachtpunten zetten we hieronder alvast voor u op een rijtje. Voor de volledige premienota klik hier

Indeling werkgevers naar loonsom
Voor het bepalen van de gedifferentieerde premie, worden werkgevers in één van de drie grootteklassen ingedeeld: klein, middelgroot of groot. Kleine werkgevers betalen alleen de sectorpremie. Bij middelgrote werkgevers weegt de sector premie mee bij de gedifferentieerde premie, en grote werkgevers betalen een individiduele gedifferentieerde premie.
Grens tussen kleine en middelgrote werkgever: € 314.000 (was 307.000)
Grens tussen middelgrote en grote werkgever: € 3.140.000 (was 3.070.000)

(Lichte) stijging ZW premie
Het gemiddelde premiepercentage ZW stijgt licht. De minimum premie blijft nagenoeg gelijk. De maximumpremie stijgt echter van 1,24% naar 1,40%. Voor grote(re) werkgevers die in 2013 instroom hebben gehad in de ZW, kan dit een (aanzienlijke) premieverhoging betekenen voor 2015. Wel daalt de correctiefactor naar 1,42.

Stabiele premie WGA-vast
De premiepercentages voor de WGA-vast blijven redelijk stabiel. Voor 2015 zijn hier geen grote verschuivingen. Belangrijk is echter wel het samengaan van de WGA-vast en de WGA-flex in 2016 (zie hieronder).

Premie WGA-flex stijgt
De WGA-flex kent de grootste stijgingen voor 2015. Dit komt doordat dit een nieuwe premiecomponent in de Whk is. In 2015 worden hiermee uitkeringen gefinancierd die in vier jaar tijd ontstaan zijn (2012-2015). In 2014 was dit nog drie jaar (2012-2014). Deze premiestijging verloopt volgens verwachting en zal zich voortzetten, zij het in steeds geringere mate tot ook hier de eerste uitkeringen (in 2022) een duur van tien jaar bereiken

Samenvoeging WGA-vast en WGA-flex in 2016
Vanaf 2016 worden de twee WGA-componenten samengevoegd tot de WGA-totaal. Voor alle premiepercentages geldt dat de gecombineerde WGA premie gelijk is aan de som van de WGA-vast en –flex premiecomponenten met uitzondering van de correctiefactor. Ter indicatie: op basis van de premies in 2015 zou de maximum premie uitkomen op 2,88%. Naar verwachting zullen de premiepercentages voor de gecombineerde WGA hoger liggen dan de 2015 percentages. Oorzaak van deze stijging is de nog in opbouw zijnde WGA.

Werkgevers kunnen vanaf 2016 kiezen voor het eigenrisicodragerschap voor de volledige WGA. Tot en met 2015 is uitsluitend eigenrisicodragerschap voor de WGA-vast mogelijk.

Wilt u weten wat de consequenties zijn voor uw bedrijf en of het eigenrisicodragerschap wellicht interessant voor u is? Neem dan nu contact met ons op. Wij helpen u één en ander inzichtelijk te maken zodat u een weloverwogen beslissing kunt nemen voor uw bedrijf.
Let op: indien u eigenrisicodrager wilt worden per 1 januari 2015, dient u dit uiterlijk 1 oktober door te geven aan de Belastingdienst!