Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten aangenomen door Eerste Kamer

file451297827287

De Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is op 31 maart door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet regelt dat er extra banen komen voor mensen met een ziekte of handicap.

Het kabinet en werkgevers hebben afgesproken dat er extra banen komen voor mensen met een ziekte of handicap. Werkgevers moeten voor deze mensen tot 2026 in totaal 100.000 banen creëren. De overheid regelt dit voor 25.000 mensen. Wajongers en mensen met een WSW-indicatie hebben de eerste 2 jaar voorrang.

Controle van de afspraken
Eind 2016 en in 2017 bekijkt het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of werkgevers het afgesproken aantal banen voor 2014 en 2015 hebben gehaald. Hiervoor worden de gegevens gebruikt van mensen die onder de banenafspraak vallen. Deze gegevens staan in het doelgroepregister dat UWV beheert.

De Quotumregeling
Is het afgesproken aantal banen niet gehaald? Dan gaat de quotumregeling in. Er wordt dan vanaf 2018 een quotumheffing opgelegd van € 5.000 per niet-gerealiseerde werkplek per jaar. De regeling geldt voor bedrijven die minimaal 40.575 uren per jaar loon uitbetalen.

Subsidies en regelingen
Er zijn diverse subsidies en regelingen beschikbaar voor het in dienst nemen en houden van arbeidsbeperkten. Wij adviseren u er graag over.

Meer weten? Neem dan gerust contact met ons op.