Uitgelicht

 • File451297827287 E1403183130785

  Participatiewet

  Op 1 juli jl. is de Participatiewet aangenomen door de Eerste Kamer. Door deze wet worden de Bijstand, de Wajong (jonggehandicapten) en de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) opgenomen in één wet waar de gemeenten verantwoordelijk voor worden. De Participatiewet gaat in op 1 januari 2015. …

  Read More

 • File451297827287 E1403183130785

  Wet Werk en Zekerheid

  Op 10 juni jl. is de Wet Werk en Zekerheid met ruime steun van de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet heeft tot doel het arbeidsrecht aan te passen aan veranderende arbeidsverhoudingen in de samenleving en omvat belangrijke wijzigingen met betrekking tot tijdelijke arbeidscontracten. Het eerste …

  Read More

 • DSC08546 B

  Modernisering Ziektewet

  De wetgeving rondom Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid is volop in beweging, met als gevolg dat de financiële lasten hiervan in toenemende mate bij de werkgever komen te liggen. Het is dan ook essentieel om inzicht te hebben in de consequenties die de wetgeving heeft voor uw …

  Read More

Page 4 of 4«1234