Uitgelicht

 • File451297827287 E1403183130785

  Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten aangenomen door Eerste Kamer

  De Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is op 31 maart door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet regelt dat er extra banen komen voor mensen met een ziekte of handicap. Het kabinet en werkgevers hebben afgesproken dat er extra banen komen voor mensen met een …

  Read More

 • File451297827287 E1403183130785

  Koppeling WGA-vast en -flex uitgesteld

  Op 20 februari jl. heeft Minister Ascher de Tweede Kamer geïnformeerd over het voornemen de koppeling tussen de WGA-vast en de WGA-flex uit te stellen naar 1-1-2017. Achtergrond Op 1-1-2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) ingegaan. Als gevolg daarvan is …

  Read More

 • File451297827287 E1403183130785

  Participatiewet ingegaan

  De Participatiewet is ingegaan per 1 januari jl. Deze wet voegt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en de Wajong samen. Dit heeft gevolgen voor bijstandsgerechtigden, Wajongers en mensen in de sociale werkvoorziening (Wsw’ers). De achtergrond van de wet is …

  Read More

 • File451297827287 E1403183130785

  Wet Werk en Zekerheid ingegaan

  Het eerste deel van de Wet Werk en Zekerheid is per 1 januari 2015 ingevoerd. De overige delen volgen op 1 juli 2015 en 1 januari 2016. Deze wet heeft tot doel het arbeidsrecht aan te passen aan veranderende arbeidsverhoudingen in de samenleving en omvat …

  Read More

Page 3 of 5«12345»