Uitgelicht

 • File291262296303

  Nieuw: Quickscan financiële risico’s Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid

  De wetgeving rondom Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid is volop in beweging. De tendens is dat de (financiële) verantwoordelijkheid van zieke (ex-) werknemers in toenemende mate bij de werkgevers komt te liggen. Ervaring leert echter, dat vraagstukken vaak ad hoc per wetswijziging of casus worden opgelost, ten …

  Read More

 • File451297827287 E1403183130785

  Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten aangenomen door Eerste Kamer

  De Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is op 31 maart door de Eerste Kamer aangenomen. Deze wet regelt dat er extra banen komen voor mensen met een ziekte of handicap. Het kabinet en werkgevers hebben afgesproken dat er extra banen komen voor mensen met een …

  Read More

 • File451297827287 E1403183130785

  Koppeling WGA-vast en -flex uitgesteld

  Op 20 februari jl. heeft Minister Ascher de Tweede Kamer geïnformeerd over het voornemen de koppeling tussen de WGA-vast en de WGA-flex uit te stellen naar 1-1-2017. Achtergrond Op 1-1-2013 is de Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (Wet BeZaVa) ingegaan. Als gevolg daarvan is …

  Read More

 • File451297827287 E1403183130785

  Participatiewet ingegaan

  De Participatiewet is ingegaan per 1 januari jl. Deze wet voegt de Wet werk en bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en de Wajong samen. Dit heeft gevolgen voor bijstandsgerechtigden, Wajongers en mensen in de sociale werkvoorziening (Wsw’ers). De achtergrond van de wet is …

  Read More

Page 2 of 4«1234»