Uitgelicht

 • Wijzigingen ERD WGA per 1-1-2017

  Vanaf 1 januari 2017 verandert het eigen risico dragen voor de WGA. De overheid wil hiermee de concurrentieverhoudingen tussen de private en de publieke verzekeringsmarkt verbeteren. De veranderingen voor werkgevers die het eigen risico dragen voor de WGA of overwegen om eigenrisicodrager te worden zijn: …

  Read More

 • Minister Asscher sluit route voor 1-jarig WGA voordeel af

  In een kamerbrief heeft minister Asscher een maatregel aangekondigd om te voorkomen dat werkgevers vanaf 1 januari 2016 vanwege financieel voordeel voor één jaar overstappen naar de publieke WGA-verzekering van UWV. Geregeld wordt dat werkgevers in alle gevallen ten minste drie jaar bij UWV verzekerd …

  Read More

 • File451297827287 E1403183130785

  Wetsvoorstel wijziging WGA-ERD

  Minister Asscher heeft op 22 juni jl. in een Kamerbrief aanpassingen aangekondigd in de publieke verzekering van UWV voor de Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA). Hij doet dit nadat afgelopen voorjaar van diverse kanten gewezen is op een verstoring van het evenwicht op de hybride WGA-markt. …

  Read More

 • File291262296303

  Nieuw: Quickscan financiële risico’s Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid

  De wetgeving rondom Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid is volop in beweging. De tendens is dat de (financiële) verantwoordelijkheid van zieke (ex-) werknemers in toenemende mate bij de werkgevers komt te liggen. Ervaring leert echter, dat vraagstukken vaak ad hoc per wetswijziging of casus worden opgelost, ten …

  Read More

Page 2 of 5«12345»