Modernisering Ziektewet

DSC08546-bDe wetgeving rondom Ziekteverzuim en Arbeidsongeschiktheid is volop in beweging, met als gevolg dat de financiƫle lasten hiervan in toenemende mate bij de werkgever komen te liggen. Het is dan ook essentieel om inzicht te hebben in de consequenties die de wetgeving heeft voor uw bedrijf zodat u, indien noodzakelijk, tijdig actie kunt ondernemen.

Wet Bezava
De Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa), ofwel de Modernisering van de Ziektewet, is ingegaan op 1-1-2013. Door deze wet wordt de werkgever (tot maximaal 12 jaar!!) financieel verantwoordelijk voor werknemers die ziek uit dienst gaan of binnen 28 dagen na einde dienstverband ziek worden. De gevolgen van deze wet zijn sinds dit jaar merkbaar in de vorm van nieuwe, gedifferentieerde premies voor de Ziektewet en de WGA. Afhankelijk van de schadelast kan die premie voor middelgrote en grote bedrijven hierdoor aanzienlijk oplopen.

Welke consequenties heeft deze nieuwe wet voor uw bedrijf? Is het voor u wellicht voordelig om Eigenrisicodrager voor de Ziektewet te worden?
Of juist niet? En wat gebeurt er als de WGA-vast en WGA-flex in 2016 worden samengevoegd?

Ervaring leert dat veel bedrijven het lastig vinden om de gevolgen van de nieuwe wet te overzien en ondernemen daarom geen actie.
Daarom geven wij u graag op een concrete en praktische wijze inzicht in de Modernisering Ziektewet, de consequenties voor uw bedrijf en de mogelijke alternatieven. Op basis daarvan kunt u een weloverwogen beslissing nemen voor uw bedrijf.

Neem contact op voor meer informatie.