Klachtenprocedure

Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De AFM houdt krachtens de wet toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van onder meer financiële adviseurs.
Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd onder nummer 12010357. Het register van vergunninghouders kunt u raadplegen op www.afm.nl.

Heeft u een klacht?
Wij behartigen uw belangen op het gebied van financiële diensten zo goed mogelijk. Maar ook wij kunnen fouten maken. Dit kan ertoe leiden dat u een klacht heeft.

Laat het ons weten
Heeft u een klacht? Dan vragen wij u de directie van ons kantoor te benaderen.
Mochten wij er samen niet uitkomen, kunt u zich altijd wenden tot het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD).

Ons aansluitnummer is 300.006.765

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
T: 0900-3552248 (10 ct/min.)
E: info@kifid.nl
I: www.kifid.nl